הטראומה, הפצע והצלע השלישית: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)12-13
מספר עמודים2
כתב עתעתון 77: לספרות ולתרבות
כרך385
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • חפץ, דנה -- דולפינים בקרית גת

פורמט ציטוט ביבליוגרפי