"הטקסט בצורתו הסופית שייך רק לתחום הדת או לתחום העייפות" [ביקורת על ספרו של חורחה לואיס בורחס "בדיונות"] / ליאו קורי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

שפה מקוריתעברית
כתב עתהארץ ספרים
כרך285
סטטוס פרסוםפורסם - 12 אוג׳ 1998

Keywords

  • בורחס חורחה לואיס. בדיונות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי