הטמעת החדשנות הטכנולוגית במערכת החינוך: מודלים ומטרות

אורית אבידב-אונגר, יורם עשת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על מודל 'איי החדשנות' להטמעה אפקטיווית של חדשנות טכנולוגית במערכות החינוך וניתוח הסיבות העיקריות לכישלונו. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)43-61
מספר עמודים19
כתב עתגדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • אמצעי עזר להוראה
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חדשנות
  • מערכת החינוך
  • שינוי חינוכי
  • שינוי טכנולוגי
  • תרבות ארגונית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי