החסידות ברוסיה הצארית: היבטים היסטוריים וחברתיים

דוד אסף, גד שגיב

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

המאמר פותח בסקירה של החסידויות שפעלו באזורים השונים של רוסיה ובתיאור דפוסי פעילותן, שלא השתנו בהרבה עקב חילופי השלטון. לאחר מכן נדון ביחסי הגומלין שבין האימפריה הצארית לבין החסידויות ברוסיה, ובדרך שהשפעת המדינה על התפתחותן של אותן חסידויות באה לידי ביטוי. בציר המרחב יוגבל דיוננו לאותם שטחים שהיו חלק מתחום המושב הרוסי, ובהתאם למועד סיפוחם לרוסיה. בציר הזמן יוקדש עיקר הדיון לתקופה הצארית, אך נידרש בקצרה גם לשנות המעבר שבין נפילת משטר זה ובין התייצבות המשטר הקומוניסטי. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתולדות יהודי רוסיה
כותר משנה של פרסום המארחמחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, 1772-1917
עורכים איליה לוריא
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
עמודים75-112
מספר עמודים38
מסת"ב (מודפס)9789652272942
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

ברוסית: "История еврейского народа в России" (2012) 101-146

IHP publications

 • ihp
 • Hasidism
 • Jews -- Legal status, laws, etc
 • Jews -- Russia
 • Jews -- Ukraine
 • Russia -- Politics and government
 • Zaddikim
 • חסידות
 • יהודי אוקראינה
 • יהודי רוסיה
 • מעמד משפטי -- יהודים
 • צדיקים וקדושים יהודים
 • רוסיה -- משטר

RAMBI publications

 • rambi
 • Hasidism -- Russia -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי