החליל דורש הרבה ונותן הרבה

עמית פלדברג, יונתן בר-יושפט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)15-17
מספר עמודים3
כתב עתגתית
כרך102
סטטוס פרסוםפורסם - 1991

IHP publications

  • ihp
  • Flute
  • אפשטין, משה (חלילן)
  • חליל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי