החילון בקרב יהודי ארצות האסלאם

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

במאמר זה אני מבקש להציע סקירה ראשונית של תופעות החילון בקרב היהודים בחלק מארצות האסלאם. התנאים המדיניים, התרבותיים והדתיים שבהם חי הציבור היהודי בארצות האסלאם בעת החדשה היו שונים מאלו של היהודים בארצות הנוצריות, והקשרים בין הקהילות באירופה וביבשות אחרות לא תמיד היו סדירים ויציבים. משום כך, גם החיים הדתיים וגם תהליכי החילון של היהודים בארצות האסלאם היו שונים מאלו שבמערב. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים (קובץ בעריכת יוכי פישר-ינון)
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
עמודים170-196
מספר עמודים27
מסת"ב (מודפס)9789650205140
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

 • ihp
 • אימפריאליזם
 • ארצות אגן הים התיכון -- תרבות
 • השכלה (נאורות)
 • חילוניות
 • חינוך יהודי -- ארצות האסלאם
 • יהודי ארצות האסלאם
 • יהודי יוון -- סלוניקי
 • כהנוב, ז'קלין
 • כל ישראל חברים (ארגון)
 • מזרח ומערב

פורמט ציטוט ביבליוגרפי