החברה הערבית בישראל. כרך ג, מפלגות ובחירות, מנהיגות, תקשורת: יחידה 2 - המנדט הבריטי: שנים של אי-ודאות

Mustafa Kabha, בנימין נויברגר (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

ספר זה על ארבעת כרכיו משרטט תמונה מקיפה ומפורטת, רב-תחומית ועדכנית, של כל היבטי מרקם החיים של החברה הערבית-פלסטינית בישראל בצל יחסיה עם הרוב היהודי. חוקרים פלסטינים וחוקרים יהודים מדיסציפלינות שונות - היסטוריה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה וחינוך - דנים, כל אחד בתחומו, בסוגיות מכוננות ואף שנויות במחלוקת בדינמיקה של החברה הערבית בישראל כמיעוט לאומי וכקהילה תוססת. --
כותר מתורגם של התרומהArab Society in Israel: Palestinian Society in the Mandate Period
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

הערה ביבליוגרפית

course book

Keywords

  • ערבים פלשתינאים -- ישראל -- פוליטיקה וממשל
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Politics and government
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Press coverage
  • ערבים פלשתינאים -- ישראל -- כיסוי בעיתונות
  • Elections -- Israel
  • בחירות -- ישראל

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'החברה הערבית בישראל. כרך ג, מפלגות ובחירות, מנהיגות, תקשורת: יחידה 2 - המנדט הבריטי: שנים של אי-ודאות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי