החברה הדיגיטלית: מדיה כטכנולוגיה

ערן פישר, מיכל צימרמן-חמד (עורך), רונית בורלא (מאייר)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

יצד פעולות חברתיות יומיומיות כמו קניות, מפגשים רומנטיים או צריכת חדשות משתנות כאשר הן עוברותתיווך של המדיה ?האם מדיה חדשים רק הופכים את התרבות והפוליטיקה לדיגיטליות, או שהם משנים את עצם המשמעות והאופי שלהן ?האם טכנולוגיות תקשורת מעצבות את חיינו או שמא אנחנו מעצבים אותן?החברה הדיגיטלית מציע תשובות לשאלות אלה וכלים תיאורטיים לניתוח הזיקה שבין טכנולוגיה ובין החבר, ומבהיר את ההבדלים בין תקשורת בכלל לתקשורת דיגיטלית בפרט .הספר מגולל את סיפורה של התרבות המודרנית באמצעות דיון בהיסטוריה של האינטרנט ושל מושגים מרכזיים בתחום כמו מדיה חדשים, דטרמיניזם טכנולוגי וכלכלת רשת, ומתאר את המבנה והדינמיקה המאפיינים את המנגנונים המרכזיים של הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות והפרט בחברה הדיגיטלית כיום.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורלמדא - ספרי האוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים478
מסת"ב (מודפס)9789650616748
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

סדרות פרסומים

שםלמדא

Keywords

  • Communication and culture
  • Digital media -- Social aspects
  • Information technology -- Social aspects
  • Internet -- Social aspects
  • Telecommunication systems -- Technological innovations

פורמט ציטוט ביבליוגרפי