החברה האזרחית הערבית בישראל: אליטות חדשות, הון חברתי ותודעה אופוזיציונית: [מאמר ביקורת]

גל לוי, מחמד מסאלחה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ספרו של אמל ג'מאל הוא תוספת חשובה לדיון בחברה הערבית–פלסטינית בישראל ולדיון בחברה האזרחית בכלל. זהו ספר חלוצי המציע מסגרת תאורטית רחבה, המבוססת על מחקר אמפירי מקיף, להבנת התפתחותה העכשווית של החברה האזרחית הערבית בישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)130-133
מספר עמודים4
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך1
מספר גיליון20
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • ג'מאל, אמל -- החברה האזרחית הערבית בישראל
  • חברה אזרחית
  • ניאו-ליברליזם
  • ערבים בישראל -- חברה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי