הזמן היהודי בתקופת השואה: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

תפיסת הזמן נעשתה עדשה מעניינת שדרכה אפשר לבחון את התנהגות הפרט והקהילה וכן תגובות על נסיבות היסטוריות משתנות. הספר עוסק בסוגיה הזאת. מירון מציין שאחד ההיבטים המרשימים ביותר בספרו של רוזן הוא "עבודת איסוף שיטתית של לוחות שנה עבריים מתקופת השואה - מארצות הכיבוש במערב אירופה ובמזרחה, מן הגטאות, מן המחנות ומן המסתור". מירון מציין גם שרוזן טוען באופן משכנע כי תפיסת הזמן מילאה מקום מרכזי ברציפותה של תחושת העצמיות והזהות של הפרט בתנאי רדיפה (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)209-214
מספר עמודים6
כתב עתיד ושם: קובץ מחקרים
כרךמ"ח
מספר גיליון1-2
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על
Rosen, Alan. The Holocaust's Jewish Calenders: Keeping Time Sacred, Making Time Holy. Bloomington: Indiana University Press, 2019

IHP publications

 • ihp
 • Holocaust, Jewish (1939-1945)
 • Jewish calendar
 • Time perception
 • הלוח העברי
 • שואה
 • תפיסת זמן

RAMBI publications

 • rambi
 • Rosen, Alan -- (Alan Charles) -- The Holocaust's Jewish calendars: keeping time sacred, making time holy
 • Jewish calendar
 • Time -- Religious aspects -- Judaism
 • Holocaust, Jewish (1939-1945)
 • Time perception

פורמט ציטוט ביבליוגרפי