הזמן היהודי בעת החדשה המוקדמת: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)124-127
מספר עמודים4
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך118
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: Carlebach, Elisheva. Palaces of time: Jewish calendar and culture in early modern Europe, Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2011.

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי