הזיקה בין דעת הקהל למדיניות החוץ: [מאמר ביקורת]

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)91-95
מספר עמודים5
כתב עתפוליטיקה: כתב-עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: אריאן, אשר. ביטחון בצל האיום, הוצ' פפירוס, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 1999;
SHAMIR, JACOB AND SHAMIR, MICHAL. THE ANATOMY OF PUBLIC OPINION, UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS, 2000

IHP publications

  • ihp
  • דעת קהל
  • ישראל -- יחסי-חוץ

פורמט ציטוט ביבליוגרפי