הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל: תפיסתם את יישום השילוב ומעורבותם בתהליך החינוכי

אביבה לבאן, טלי היימן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מטרת המאמר להציג את תפיסותיהם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באשר לתכנית השלוב של ילדיהם המשולבים בחנוך הרגיל. מודגשת בו חשיבות מעורבותם החנוכית של ההורים, ובפרט בקדום רפורמות בחנוך.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחשילובים
כותר משנה של פרסום המארחמערכות חינוך וחברה
עורכיםגלעדה אבישר, יונה לייזר, שונית רייטר
מקום הפרסוםחיפה
מוציא לאוראחוה הוצאה לאור
עמודים245-267
מספר עמודים23
מסת"ב (מודפס)9789657173220
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

 • ihp
 • אנשים וילדים עם מוגבלות ומשפחתם
 • הורים ובית הספר
 • הורים וילדיהם
 • זכויות אנשים עם מוגבלות
 • חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988
 • חינוך מיוחד
 • חקיקה
 • ילדים עם מוגבלות
 • מעורבות הורים בחינוך
 • עמדות
 • שילוב ילדים עם מוגבלות במוסדות חינוך רגילים
 • שינוי חינוכי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי