הוראה מקוונת בבתי ספר יסודיים בתפוצות –מאפייני למידה בעת שגרה ובעת חירום (מאמר קצר)

אסתי שוורץ, תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המחקר בחן אסטרטגיות הוראה ושימוש של תוכנית לימודים דיגיטלית להוראת עברית בתפוצות תוך השוואה בין למידה בשגרה ולמידה מרחוק בזמן הקורונה במיקוד על תהליכי הוראה. ראיונות חצי מובנים נערכו עם 32 מורים משלוש קהילות יהודיות בעולם –מזרח אירופה, מערב אירופה וצפון אמריקה. ממצאי המחקר הראו כי במערב אירופה מרבית אסטרטגיות ההוראה נעשו בהובלת המורה (מורה במרכז), לעומת צפון אמריקה שבה המורים מפעילים מגוון של אסטרטגיות ברמות שונות של גישת התלמיד במרכז. זאת-ועוד, הממצאים מראים שכאשר מורים מקבלים הכשרה מתאימה, הם מסוגלים למזער חסמים טכנולוגיים ולקיים הוראה מבוססת טכנולוגיה איכותית. עם-זאת, בעת המעבר ללמידה מרחוק נצפתה נטישה של אסטרטגיות הוראה שיתופיות ונתנה פחות עצמאות לתלמידים. נראה, שלמרות הנסיון הקודם של המורים ביישום אסטרטגיות מגוונות, כאשר נחווה קושי הם התכנסו למקום של שליטה בלומדים. המחקר אפשר למפות את ההבדלים בין תרבות הלמידה במקומות השונים והעלה מספר המלצות להטמעת השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות בכל האזורים אשר יאפשרו שימוש יעיל ומיטבי בטכנולוגיה כגון גיוון בשימוש באסטרטגיות הוראה שבהם התלמיד במרכזוהשקעה בהכשרות להטמעה משמעותית בשילוב טכנולוגיה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: יורם עשת-אלקלעי, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, תרצה לוטרמן, יעל סידי, יורם קלמן)
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
עמודים17 (2022), ע177-ע186
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

מתוך המדור: מאמרים קצרים.

IHP publications

 • ihp
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הוראת עברית בתפוצות
 • הטמעת טכנולוגיה
 • למידה מרחוק
 • מגפת הקורונה, 2020-
 • מורים
 • מרחבי עיצוב בחינוך
 • ערך מוסף של טכנולוגיה ליישום הוראה-למידה-הערכה
 • קורונה (מחלה)
 • שיטות הוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי