הונאה דיגיטלית ואנלוגית באקדמיה: תפוצה, מניעים ועונשים

עדי פרידמן, אינה בלאו, יורם עשת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנס

תקציר

מחקר זה בחן את תופעת ההונאה בלמידה (academic dishonesty) בקרב סטודנטים באקדמיה. המחקר התבסס על המסגרת המושגית של הונאה אקדמית בלמידה (Pavela, 1997), המבחינה בין רמאות, פלאגיאריזם, פברוק בלמידה וסיוע לאחרים. במחקר נעשתה גם אבחנה בין הונאה דיגיטלית (בה נעזרים בכלים טכנולוגיים) ואנלוגית, המבוססת על שיטות "מסורתיות" לביצוע ההונאה. ניתוח המניעים לביצוע ההונאה התבסס על מודל המוטיבציות לביצוע הונאה בלמידה (Murdock & Anderman, 2006) ועל מודל האתיקה ההתנהגותית (Mazar, Amir, & Ariely; 2008). המחקר התמקד בניתוח מקרי ההונאה בלמידה הנפוצים בקרב סטודנטים, בסיבות לביצוע ההונאה ובחומרת העונשים שהוטלו על העבירות. המחקר כלל ניתוח של 315 פסקי דין של ועדת המשמעת באוניברסיטה הפתוחה, אשר דנה בעבירות הונאה בלמידה שבצעו סטודנטים בין השנים 2012 ו-2013. הממצאים מראים כי שכיחות מקרי ההונאה האנלוגית שנתפסו ונשפטו הנה גבוהה משכיחות מקרי ההונאה הדיגיטלית. הסיבה הנפוצה ביותר לביצוע ההונאה, שתיארו הסטודנטים, הייתה קשורה ליכולתם להמשיך ולתפוס את עצמם כבני אדם הגונים למרות ההפרה של כללי האתיקה שהם ביצעו. נמצא כי העונשים שהוטלו על מעשי הונאה אנלוגית היו חמורים יותר מאילו שהוטלו על הונאה דיגיטלית. במפתיע נמצא כי נשים נענשות בחומרה רבה יותר מאשר גברים, למרות שלא נמצאו הבדלים מגדריים בסוגי ההונאה שבוצעו או בכל פרמטר אחר שנבדק במחקר. ממצאי המחקר שופכים אור על ההיקף והמוטיבציה לביצוע של מעשי הונאה אנלוגית ודיגיטלית באקדמיה ועשויים לתרום לקבלת החלטות מושכלת ולקביעת מדיניות יעילה למיגור התופעה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהDigital and Analog Dishonesty in the Academia:: Prevalence, Motivations, and Penalties
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים182-191
מספר עמודים10
כרך11
סטטוס פרסוםפורסם - 2016
אירועהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:: הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 16 פבר׳ 201617 פבר׳ 2016
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2016/

כנס

כנסהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה16/02/1617/02/16
כתובת אינטרנט

הערה ביבליוגרפית

למאמר מצורף נספח המתייחס לאופן קידוד העונשים בפועל ועל תנאי.

IHP publications

  • ihp
  • הנעה (פסיכולוגיה)
  • חינוך גבוה
  • למידה
  • סטודנטים
  • רמאות

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'הונאה דיגיטלית ואנלוגית באקדמיה: תפוצה, מניעים ועונשים'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי