הומוטופיה: גן העצמאות בתל אביב

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר מנתח את יחסי הגומלין שבין מרחב ומיניות, תוך התמקדות בגן העצמאות בתל אביב בתקופה של סוף שנות ה-90 וראשית שנות ה-2000. המאמר ממשיג את היחסים שבין המרחב למיניות כיחסים של עיצוב הדדי, ומראה כיצד המרחב משתתף בעיצובן של פרקטיקות גופניות ואינטראקציות ואילו השימוש בגן לקרוזינג הומואי משתתף בכינון המרחב עצמו. הירש מציעה קריאה של גן העצמאות כמרחב קווירי בשל האופן שבו הוא מערער את השליטה ההטרוסקסואלית במרחב הציבורי.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחסקס אחר
כותר משנה של פרסום המארחמבחר מאמרים בלימודים להט"ביים וקוויריים ישראליים
עורכיםרז יוסף, עמליה זיו, אייל גרוס
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאוררסלינג
עמודים443-471
מספר עמודים29
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

הערה ביבליוגרפית

שער רביעי: משטרים ומרחבים של מגדר ומיניות. הקובץ זמין במאגר הספרים האלקטרוניים 'פסיק' לאחר הרשמה

IHP publications

  • ihp
  • Homosexuality
  • Parks
  • Public spaces
  • Tel Aviv-Yafo (Israel)
  • גנים ציבוריים
  • הומוסקסואליות
  • מרחב ציבורי
  • תל-אביב (יישוב עירוני)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי