ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי

הדס סערוני, ברוך זיו, פינחס אלפרט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר מתמקד במגמת שינוי הטמפרטורה בישראל, באקלים הקיץ בישראל ובמגמות ההקצנה האקלימית. מגמת ההקצנה שמתוארת במאמר מצטרפת לשורה של הערכות וגילויים, המצביעים על הקצנה כללית באקלים העולם. העלייה בשכיחות הימים החמים ומישכם כמו גם העלייה בטמפרטורות המקסימום הקיצוניות, מצביעה על מגמת החמרה בתנאים הסביבתיים בקיץ בישראל.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)13-28
מספר עמודים16
כתב עתמטאורולוגיה בישראל
כרך1-2
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

  • ihp
  • אקלים
  • התחממות כדור הארץ
  • טמפרטורה
  • קיץ
  • שינוי אקלימי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי