ההיסטוריה והמורשת היהודית־גרמנית: מבט של הדור הרביעי: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)155-159
מספר עמודים5
כתב עתחידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה
כרך25
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית
  • היסטוריוגרפיה יהודית
  • יהודי גרמניה
  • מחקר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי