ה"הגנה" ב"בריחה" ובהעפלה

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)90-99
מספר עמודים10
כתב עתדפי אלעזר
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 1991

הערה ביבליוגרפית

Record created automatically from multi-article record # 000039478

RAMBI publications

  • rambi
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Palestinian Arabs -- Eretz Israel -- History
  • הגנה (ארגון)
  • מוסד לעליה ב'
  • פלמ"ח

פורמט ציטוט ביבליוגרפי