הדיור הציבורי - המחדל והמאבק: גליון מיוחד

Erez Tzfadia (עורך), אורלי בנימין-ויט (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהמוסד לביטוח לאומי
מספר עמודים276
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

סדרות פרסומים

שםבטחון סוציאלי ; 94, 2014

Keywords

  • Public housing -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי