הגשר אל האנושי: הליכי טנטלוס בסיפור על נישואי אדם ושדה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהThe Bridge to the Human: The Myth of Tantalus in the Story of the Marriage of a Man and Demon.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחבכור היצירה;
כותר משנה של פרסום המארחיובל ליצירתו של שלמה גיורא שוהם
עורכיםחמי בן נון
מקום הפרסוםהוד השרון
מוציא לאורמכללת שערי משפט
עמודים199-206
מספר עמודים8
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

RAMBI publications

  • rambi
  • Judah ben Samuel -- approximately 1150-1217 -- Sefer hasidim
  • שוהם, שלמה גיורא -- 1929- -- הליכי טנטלוס
  • Amulets (Judaism)
  • Jewish demonology
  • Human behavior

פורמט ציטוט ביבליוגרפי