הגירת יהודים מדרום חצי האי ערב: ‏ה‏הקשר הרחבשל המאות ה-19 וה־20

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחההיסטוריה הארוכה של המזרחים
עמודים256-283
מספר עמודים28
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

With an English summary.

RAMBI publications

  • rambi
  • Arabian Peninsula -- Emigration and immigration
  • Eretz Israel -- Emigration and immigration
  • Israel -- Emigration and immigration
  • Jews -- Arabian Peninsula -- History
  • Jews -- Yemen (Republic) -- History
  • Mizrahim -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי