הגטו, הווילה והחרב המתהפכת: יהדות גרמניה - היסטוריה וזיכרון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

להלן יוצגו בקצרה ארבעה פנים, ארבעה סיפורים היסטוריים המשמשים אבות הטיפוס העיקריים לדימוי ההיסטורי של היהדות הגרמנית המודרנית. בכל אחד מסיפורים אלו מובלעת עמדה שיפוטית, וההיסטוריון העוסק כיום בחקר יהדות גרמניה, ואף מי שמתעניין בה לתומו, צריך להיות מודע לה ולהימנע מקבלה בלתי ביקורתית שלה. ביחד, מרכיבים סיפורים היסטוריים אלו את פסיפס הזיכרון ההיסטורי של יהדות גרמניה. לעיון בהם עשויות להיות השלכות על תפיסת הקיום היהודי המודרני בכלל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)38-39
מספר עמודים2
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך242
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • התבוללות
  • יהודי גרמניה
  • שואה -- גרמניה
  • שואה וזיכרון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי