הגדוד השלישי: סיפורו של 'גדוד הגליל' בחטיבת הפלמ"ח יפתח במלחמת העצמאות

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe third battalion : : the 'Galilee Battalion' of the Yiftach Palmach Brigade in the Israeli War of Independence
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורספריית יהודה דקל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מספר עמודים260
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

פורמט ציטוט ביבליוגרפי