הבחירה בנוודות: ‏מ‏הלך בפרוזה של שמעון אדף

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-57
מספר עמודים19
כתב עתמכאן; כתב-עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית
כרךכא
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

With an English abstract.

RAMBI publications

  • rambi
  • Adaf, Shimon -- Criticism and interpretation
  • Literature and society -- Israel
  • Hebrew fiction, Modern -- History and criticism
  • Space in literature
  • Home in literature

פורמט ציטוט ביבליוגרפי