הבחירה בנוודות: מהלך בפרוזה של שמעון אדף

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחברת בוחנת את תהליך החניכה וההתבגרות של גיבורי 'פנים צרובי חמה' ו'מוקס נוקס' כמתח שבין הפריפריה למרכז (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe Choice of Nomadism: A Route in Shimon Adaf's Prose
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-57
מספר עמודים19
כתב עתמכאן
כרךכ"א
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

שער ראשון: בין מקום למקום מאמר זה הוא פיתוח והרחבה של מאמרה של המחברת: Adia Mendelson-Maoz, "Shimon Adaf and the Peripheral Novel", Journal of Jewish Identities 7, 2 (July 2014), pp 1-13 כותר הכרך: "שוב עלינו להרפות מן המוכר": על יצירתו של שמעון אדף Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אדף, שמעון -- 1972- -- 0000-0002-7843-6301
  • אדף, שמעון -- 1972- -- מוקס נוקס
  • אדף, שמעון -- 1972- -- פנים צרובי חמה
  • מרחב בספרות
  • מרכז ושולים בספרות
  • נוודות ונוודים
  • ספרות חניכה
  • פריפריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי