האמנציפציה של היהודים : (1840)

י'וזף אוטווש, גיא מירון (עורך), אנה סלאי (מתרגם)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר

The introduction by Guy Miron discusses the life and work of Eötvös (1813-1871), who became the Hungarian Minister of Education and Religion in 1867. "The Emancipation of the Jews" was written by Eötvös in 1840, when he was a member of the Diet, to advocate the granting of Hungarian citizenship to the Jews. In his work he condemned oppression of the Jews and blood libels against them, and expressed sympathy with Jewish suffering. He insisted that, once granted citizenship, the Jews would become loyal Hungarians. However, he was not ready to simply accept the Jews as "others"; he felt that giving them equal rights would bring more of them to convert to Christianity. Partial emancipation was granted in 1840, with full emancipation following only in 1867, when Eötvös served as a government minister. (From the Bibliography of the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism)
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז דינור
מספר עמודים45
מסת"ב (מודפס) 9653500902
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

סדרות פרסומים

שםקונטרסים - מקורות ומחקרים
מוציא לאורמרכז דינור

Keywords

  • אוטווש
  • יוז'ף

פורמט ציטוט ביבליוגרפי