האם תעריפי הביקורת ירדו והכנסתם של משרדי ראיית חשבון נפגעה בעקבות החובה לגילוי שעות ביקורת?

אלי אמיר, שי לוי, מנחם עבודי, אפרת שוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

אנו בודקים מה קרה לתעריפי הביקורת לשעה ותעריפי השירותים האחרים לשעה בישראל בשנים 2006-2018. בנוסף, אנו בודקים מה קרה למספר השעות הממוצע לביקורת ולשירותים אחרים של לקוח והאם קיים קשר בין תעריף הביקורת לשעה לבין מספר שעות הביקורת, ובין תעריף שירותים אחרים לשעה לבין מספר שעות השירותים האחרים. התוצאות מעידות על שחיקה משמעותית ומונוטונית בתעריפי הביקורת לשעה משנת 2006 לשנת 2018. תעריפי השירותים האחרים, לעומת זאת, לא השתנו באופן משמעותי. במקביל לירידה בתעריפי הביקורת, חלה עלייה משמעותית במספר שעות הביקורת ושעות השירותים האחרים בממוצע ללקוח, עקב הגידול במורכבות הדוחות הכספיים. עם זאת, סך ההכנסות מביקורת ירד על פני זמן, ואילו סך ההכנסות משירותים אחרים נשאר יציב. ממצאים אלה קונסיסטננטיים עם הטענה שהתחרות בין המשרדים לראיית חשבון השפיעה בעיקר על מחירי הביקורת ופחות על מחירי השירותים האחרים, אך אין כל עדות לכך שהגילוי על מספר השעות הוא שהביא לשחיקה בתעריפים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהHave hourly audit fees declined over time and have audit revenues declined due to the disclosure or audit and non-audit hours?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)132-146
מספר עמודים15
כתב עתחידושים בניהול
כרך11
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • ביקורת (ראיית חשבון)
  • הכנסה
  • מחירים
  • ראיית חשבון
  • רואי חשבון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי