האם צריך להיזהר מעקרון ההיזהרות?

אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

לעקרון ההיזהרות הרבה פרשנויות ואופני יישום. ביסודו הוא קורא לנקיטת צעדים מקדימים במטרה למנוע נזק לסביבה או לבריאות האדם במקרים של אי ודאות מדעית.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)58-59
מספר עמודים2
כתב עתאקולוגיה וסביבה
כרך8
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

רב-שיח בנושא: יישום עיקרון ההיזהרות בישראל - קבלת החלטות קשות בעידן של חוסר ודאות.

IHP publications

  • ihp
  • אי-ודאות
  • איכות הסביבה
  • בריאות הציבור
  • הערכת סיכונים
  • ניהול סיכונים
  • עקרון הזהירות המונעת
  • רגולציה (מדיניות ציבורית)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי