האם עתידה של הדיסציפלינה ההיסטורית מאחוריה? [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)149-152
מספר עמודים4
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך106
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה
  • זיכרון קולקטיבי
  • לאומיות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי