האם מתחולל מפנה במשפט הסביבתי הבין-לאומי?: מגמות עדכניות בחיזוק מנגנוני האכיפה והיישום: [מתוך המדור: בקצרה]

אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

לאחרונה מתרחב המשפט הסביבתי הבינלאומי. יש לשאוף גם לטיפול בתביעות בינלאומיות לצד פעילות של מאסדרים פרטיים, בעידוד אסדרה סביבתית ופתיחת מערכות המשפט הבנלאומי לגורמים חיצוניים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)8-10
מספר עמודים3
כתב עתאקולוגיה וסביבה
כרך9
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • איכות הסביבה -- פעילות בין-לאומית
  • אכיפת החוק
  • אמנות וחוזים בין-לאומיים
  • דיני הגנת הסביבה
  • משפט בין-לאומי
  • רגולציה (מדיניות ציבורית)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי