האם זכות השימוע יכולה לבסס זכות לביקורת שיפוטית? [מאמר תגובה]

יובל אילון, אלון הראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

תגובה למאמר שהתפרסם ב"משפטים", 40 (1): 279-301, 2010
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)303-308
מספר עמודים6
כתב עתמשפטים
כרך40
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • Judicial review
  • ביקורת שיפוטית על חקיקה
  • שימוע (משפט)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי