האישה האסורה/העיר האסורה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

סרטו של עבאס קיארוסטאמי "עשר" הוא סרט המבקש לעמת את הצופה עם ידיעותיו על האשה האיראנית ועל הקולנוע האיראני בכללותו (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)146-149
מספר עמודים4
כתב עתבלוק
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

IHP publications

  • ihp
  • נשים בקולנוע
  • עשר (סרט)
  • קולנוע -- איראן
  • קיארוסטמי, עבאס

פורמט ציטוט ביבליוגרפי