האינטלקטואלים הצרפתים ומלחמת האזרחים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)119-135
מספר עמודים17
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך22-23
סטטוס פרסוםפורסם - 1986

IHP publications

  • ihp
  • France -- Foreign relations -- Spain
  • Intellectuals -- France
  • Spain -- Foreign relations -- France
  • Spain -- History -- Civil War, 1936-1939
  • אינטלקטואלים -- צרפת
  • מלחמת האזרחים בספרד
  • ספרד -- יחסי-חוץ -- צרפת
  • צרפת -- יחסי-חוץ -- ספרד

פורמט ציטוט ביבליוגרפי