האח הגדול ומלחמתו בטלוויזיה הצבעונית

אורן סופר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

ישראל היא ככל הנראה המדינה היחידה בעולם שבה נחמק הצבע משידורי הטלוויזיה בכוונת מכוון. שיחה עם ד"ר אורן סופר, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה והתקשורת באו"פ, שחקר את הפרשה התמוהה של המחיקון - והאנטי-מחיקון, תגובת הנגד העממית לגזרה השלטונית. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)13-16
מספר עמודים4
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך50
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • הטלוויזיה החינוכית, ישראל
  • טלוויזיה (מכשיר)
  • טלוויזיה ופוליטיקה
  • ישראל -- היסטוריה
  • ישראל -- חברה
  • ישראל -- פוליטיקה וממשל
  • צבע
  • שידורי טלוויזיה
  • שידורי רדיו

פורמט ציטוט ביבליוגרפי