האזרחים הערבים בישראל: מגמות עדכניות על פי סקרי דעת קהל האחרונים

איתמר רדאי, מאיר אלרן, יוסף מקלדה, מיה קורנברג

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

סקרי דעת הקהל החדשים שנערכו על ידי מכון סטאטנט בקרב האזרחים הערבים בישראל מתווספים למחקר הקיים, ושופכים אור על מגמות מעניינות בגישות הרווחות בציבור הערבי בישראל. ברמה האישית מצביעות תוצאות הסקרים על הזהויות המורכבות של הערבים בישראל הכוללות דת, השתייכות עדתית, זהות ישראלית וזהות פלסטינית. הסקרים מצביעים גם על כך שאזרחים ערבים חשים מופלים לרעה מבחינה חברתית ומצד הממסד. יתר על כן, ההשתייכות הדתית־עדתית קשורה לעמדות כלפי המדינה, לזהות האישית, לדעות על אפליה ואף לדפוסי הצבעה בבחירות. על קובעי המדיניות בישראל לתת את הדעת על ממצאים אלה בבואם לדון ביחסי יהודים וערבים במדינה, ובהשלכותיהם על ביטחון המדינה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)93-108
מספר עמודים16
כתב עתעדכן אסטרטגי
כרך18
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • אפליית מיעוטים
  • הסכסוך הערבי-ישראלי -- 1993-
  • סקרי דעת קהל
  • ערבים בישראל -- חברה
  • ערבים בישראל -- פוליטיקה וממשל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי