האופציות פתוחות

מנחם עבודי, אפרת שוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

שנאת סיכון, הערך הנתפס והערך הכלכלי של תגמול הוני לעובדים - האם אופציות הן כלי תגמול יעיל? ממצאים עיקריים של מחקר בקרב כ-150 עובדים שקיבלו תגמול הוני. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)94-98
מספר עמודים5
כתב עתרואה החשבון
כרך29
סטטוס פרסוםפורסם - 2012
פורסם באופן חיצוניכן

IHP publications

  • ihp
  • אופציות לעובדים
  • תמריצים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי