האוניברסיטה הפתוחה משתלבת בתהליך בולוניה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

האוניברסיטה הפתוחה החליטה שמשנת תשע"ד תאפשר לסטודנטים שלה להשתלב בתהליך בולוניה באמצעות הנפקת גליונות ציונים, המותאמים לדרישות של תהליך בולוניה, דבר המהווה תנאי קבלה למוסד להשכלה גבוהה באירופה משנת 2015. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)36-37
מספר עמודים2
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP publications

  • ihp
  • אירופה -- קשרי חינוך, תרבות ומדע -- ישראל
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • חינוך גבוה -- אירופה
  • ישראל -- קשרי חינוך, תרבות ומדע -- אירופה
  • תארים אקדמיים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי