האוטוביוגרפיה כמקור להיסטוריה חברתית: יהודי גרמניה בארץ ישראל כמקרה מבחן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)103-132
מספר עמודים30
כתב עתהיסטוריה: כתב-עת של החברה ההיסטורית הישראלית
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

IHP publications

 • ihp
 • Autobiography
 • History -- Sources
 • Jews -- Germany
 • Social history
 • אוטוביוגרפיה
 • היסטוריה חברתית
 • יהודי גרמניה
 • תעודות ומקורות היסטוריים

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany -- Influence
 • Autobiography -- Jewish authors
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Eretz Israel -- Aliyah

פורמט ציטוט ביבליוגרפי