האוטוביוגרפיה הנשית בקולנוע הישראלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על הכתיבה הנשית לקולנוע
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)150-152
מספר עמודים3
כתב עתעתון 77: לספרות ולתרבות
כרך341-342
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • אוטוביוגרפיה
  • איה, אוטוביוגרפיה דמיונית (סרט)
  • הקיץ של אביה (סרט)
  • נשים בקולנוע
  • קולנוע ישראלי
  • שחור (סרט)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי