האדם המשתחרר: הנאורות והמהפיכה הצרפתית: מבחר מקורות

Denis Charbit (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהThe Emancipated Man: Enlightenment and French Revolution: Selected Sources
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהוצאת כרמל
מספר עמודים415
מסת"ב (מודפס)9789654077279
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי