האגרת של שמואל המרוקני: "רב מכר" בעולם הפולמוס

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)93-100
מספר עמודים8
כתב עתדברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות
כרך10
מספר גיליוןב, כרך 1
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

הערה ביבליוגרפית

גירסה אנגלית: "Contra Iudaeos" (1996) 177-194

IHP publications

  • ihp
  • Christianity and other religions -- Judaism
  • Jews -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • Judaism -- Relations -- Christianity
  • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
  • פולמוס יהודי-נוצרי
  • שמואל המרוקני

RAMBI publications

  • rambi
  • אלפונסו בואנהומברה (מיוחס לו) -- אגרת שמואל המרוקני
  • Christianity and other religions -- Judaism -- History -- To 1500

פורמט ציטוט ביבליוגרפי