דרך חדשה למימוש הזכות לדעת: הגברת מעורבות תלמידים והורים בנעשה במוסדות חינוך באמצעות מערכת מקוונת לניהול פדגוגי משו"ב

אינה בלאו, מירה המאירי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בשנים האחרונות גובר במוסדות חינוך רבים תהליך הטמעה של מערכות ממוחשבות לניהול פדגוגי אפקטיווי מבוסס-נתונים. כלי טכנולוגי לניהול פדגוגי מהווה מרכיב חובה בתוכנית הלאומית לתקשוב הנכנסת בהדרגה החל משנת הלימודים תשע"א לבתי הספר. המחקר המתואר במאמר זה בחן ניהול פדגוגי ואינטראקציות בין מורים, תלמידים והורים במערכת מקוונת משו"ב (מיידיות, שקיפות ובקרה) הפועלת זו השנה השישית, ובשנת תשע"א השתמשו בה כ-450 בתי ספר. בפרק המובא תחילה מתייחסות המחברות לגישות רלוונטיות להטמעת שינויים בכלל ושינויים טכנולוגיים בפרט במוסדות חינוך. לאחר מכך הן מתארות מערכת מקוונת לניהול פדגוגי משו"ב שנבדקה במחקר הנוכחי. לבסוף הן דנות במעורבות הורית מסורתית לעומת מעורבות הורית מתוקשבת במערכת החינוך. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)157-168
מספר עמודים12
כתב עתגדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • בתי ספר
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • מגדר
  • מורים
  • מעורבות הורים בחינוך
  • מערכות מידע ממוחשבות
  • שינוי טכנולוגי
  • תלמידים
  • תקשורת מחשבים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי