דקארט, 'עקרונות הפילוסופיה'; לייבניץ, 'הערות ביקורתיות', תרגמו שרה ירצקי ושלמה קרניאל, ערך מרסלו דסקל ("טקסטים פילוסופיים" 1, בעריכת מרסלו דסקל), תל אביב, מפעלים אוניברסיטאים, 1985 (1979)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)219-220
מספר עמודים2
כתב עתIyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly / עיון: רבעון פילוסופי
כרךל"ד
מספר גיליוןג/ד
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

פורמט ציטוט ביבליוגרפי