דפוסי השתלבות עדתית בקרב הקצונה הבכירה בצה"ל

אביעד בר חיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)276-287
מספר עמודים12
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרךל'
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 1987

IHP publications

  • ihp
  • Armed Forces -- Officers
  • עדתיות וצה"ל
  • קצינים וקצינות

RAMBI publications

  • rambi
  • Ethnic groups -- Israel
  • ישראל -- צה"ל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי