דפוסי הכללה של "עובדים זרים" ומשטר ההגירה בישראל: ניתוח השוואתי

זאב רוזנהק, אריק ה כהן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר בוחן את דפוסי ההכללה בחברה הישראלית של ארבע קבוצות מוצא שונות של מהגרי עבודה - רומנים, תאים, פיליפיניות ומערב אפריקאים, ואת ההשפעות של אותם דפוסים על אופני הפעולה החברתית שהתגבשו בקרב קבוצות מהגרים אלה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)53-77
מספר עמודים25
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרךג
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • Emigration and immigration
  • Foreign workers
  • הגירה
  • הכללה
  • מהגרי עבודה
  • שהייה בלתי חוקית

RAMBI publications

  • rambi
  • Foreign workers -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי