דמו של קולנוען

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על "נוזל החיים" של פיני שץ
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)32-33
מספר עמודים2
כתב עתסינמטק
כרך158
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • נוזל החיים (סרט)
  • שץ, פיני

פורמט ציטוט ביבליוגרפי