דמות האישה היהודייה בגרמניה - מרחל ורנהגן עד אווה רייכמן

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 28 מאי 2019

הערה ביבליוגרפית

מכון ליאו בק ירושלים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי