דינמיקה של הכלה והדרה במדינת הרווחה הישראלית: בניית מדינה וכלכלה מדינית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מחבר המאמר מפנה את הדיון לפרקטיקות ולדינמיקות של הכלה והדרה במדינת הרווחה בישראל, המגלמת לטענתו בצורה בהירה וממשית ביותר את החיבור בין זהות לזכויות העומד ביסוד מושג האזרחות. לדבריו, מדינת הרווחה בישראל לא רק משקפת מבנה ריבודי, אלא גם יוצרת ומשעתקת אותו באמצעות דינמיקות של הכלה והדרה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחדורות, מרחבים, זהויות (קובץ בעריכת חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון צלניקר)
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
עמודים317-349
מספר עמודים33
מסת"ב (מודפס)9789650203863
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp
  • הדרה חברתית
  • הכלה (פסיכותרפיה)
  • מדיניות חברתית
  • מדינת רווחה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי