דימויי אסלאם ומוסלמים בעיניים אירופיות: המקרה של הרר (Harar) בעת הכיבוש המצרי ועד הכיבוש האתיופי, 1880-1887

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

בחסותם של הכובשים המצרים החלו להשתקע בהרר מאז ראשית שנות השמונים של המאה ה-19 סוחרים יווניים, צרפתים ואיטלקים, ובעקבותם הגיעו לעיר גם מיסיונרים קתוליים וקפוצ'ינים שראו בהרר בסיס להפצת הנצרות. הסוחרים והמסיונרים כתבו יומנים ומכתבים המשמשים כמקורות חשובים להבנת התהליכים ההיסטוריים שהתרחשו בעיר בעת הכיבוש המצרי. ניתוח כתביהם של האירופים שחיו בעיר ובחינת התהליכים ההיסטוריים שהתרחשו שם באותה עת מעלים כמה שאלות: האמנם התרחש בהרר מפגש בין-דתי ובין-תרבותי טעון? האם עדותם הכתובה של הסוחרים והמסיונרים שיקפה נאמנה מציאות היסטורית כלשהי? איזו חשיבות הייתה בעיני האירופים לעובדה כי הכובשים והנכבשים היו מוסלמים? האם היה הבדל בין אופן ההתבוננות של האירופים במוסלמי הרר לעומת מוסלמים אחרים במרחב ומה היו הסיבות לכך? מה הייתה תגובתם של בני הרר לזרים, והאם קיים פער בין חוויותיהם של הזרים בעיר לבין המציאות ההיסטורית? עם שאלות אלה ואחרות מתמודד המאמר. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחג'נוסייד
כותר משנה של פרסום המארחבין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית
עורכיםיאיר אורון, יצחק לובלסקי
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים161-184
מספר עמודים24
מסת"ב (מודפס)9789650612733
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

סדרות פרסומים

שםג'נוסייד
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה

Keywords

 • אסלאם -- אתיופיה

IHP publications

 • ihp
 • הרר (אתיופיה)
 • Hārer (Ethiopia)
 • אסלאם -- אתיופיה
 • Islam -- Ethiopia
 • אסלאם ופוליטיקה
 • Islam and politics
 • היסטוריה של העת החדשה -- המאה ה- 19
 • History, Modern -- 19th century
 • נצרות -- אתיופיה
 • Christianity -- Ethiopia
 • אתיופיה -- משטר
 • Ethiopia -- Politics and government
 • אתיופיה -- יחסי-חוץ -- מצרים
 • Ethiopia -- Foreign relations -- Egypt
 • מצרים -- יחסי-חוץ -- אתיופיה
 • Egypt -- Foreign relations -- Ethiopia
 • נוצרים ומוסלמים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי